Sightseeing

Atlanterhavsvegen

Atlanterhavsvegen

Atlanterhavsvegen er en Nasjonal turistvei på Nordmøre i Møre og Romsdal.

Opprinnelig var atlanterhavsvegen et 8 274 meter langt veistykke på fylkesvei 64 mellom Vevang i Eide og Kårvåg i Averøy som avløste fergesambandet mellom Ørjavik og Tøvik i de to kommunene 7. juli 1989. Dette anlegget består blant annet av åtte broer på til sammen 891 meter og går over en hel del holmer og skjær. Veien kostet 122 millioner kroner i 1989 og var delvis bompengefinansiert. Bommen ble fjernet i juni 1999.

Traseen langs fylkesvei 64 ble opprinnelig planlagt for jernbane tidlig på 1900-tallet, men den ideen ble skrinlagt for godt i 1935. Planleggingen av veistrekningen kom i gang på 1970-tallet. Byggingen startet 1. august 1983. Senere har turistveien blitt utvidet, slik at den idag går mellom Bud i Fræna og Kårvåg, traséen følger fra vest mot øst Fylkesvei 235, Fylkesvei 238, Fylkesvei 663, Fylkesvei 235, Fylkesvei 242 og Fylkesvei 64.[1]

Atlanterhavsveien er landets åttende best besøkte naturbaserte turistattraksjon (2004) med 283 500 besøkende. Veistrekningen er foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.